Didysis Novantologas

Bet palaukite… Aš gi esu novantologas. Mano kalėjimai – mano universitetai, apie kuriuos Trumpa nė nesapnavo. Ar ne įspūdingai dera: Vladas Šakalys – novantologijos mokslų daktaras, profesorius?

„VLIK’ui 80 metų“

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK) 
1943 m. lapkričio 25 d. sudarytas bendras vyriausias rezistencijos centras ir vienintelė bei pati aukščiausia institucija tautos teisėm ginti, tautos vardu kalbėti krašte ir užsienyje ir rūpintis nepriklausomos Lietuvos atstatymu. (Lietuvių Enciklopedija, 34 t, 283 p.)

„Kersteno komitetas“

Kersteno komitetas (angl. Kersten Committee), Specialusis Baltijos valstybių užgrobimo ir prievartinio įjungimo į SSRS komunistų agresijos tyrimo komitetas. 1953 metais Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų Rūmų ir ALT pastangomis įsteigta institucija Baltijos šalių okupacijai tirti. Komitetą sudarė 7 nariai, pirmininkas – respublikonas Ch. J. Kerstenas. Komiteto tikslas buvo tirti Baltijos šalių okupaciją, vėliau – kitų SSRS užimtų valstybių padėtį, atskleisti SSRS...

„Praeitin nueinančios Tuskulėnų apylinkės“

ŠVĘSDAMI LIETUVOS SOSTINĖS VILNIAUS PAMINĖJIMO 700 METŲ JUBILIEJŲ, PRISIMENAME TUSKULĖNŲ DVARO APYLINKIŲ PRAEITĮ Tarsi Neries vandenys laiko upė nusineša į užmarštį ištisas epochas. Civilizacija ateinančioms kartoms dažnai palieka tik menkus istorijos pėdsakus. Fotografija suteikia stebuklingą galimybę sustabdyti laiką. Tokiomis praeities akimirkomis su lankytojais ir dalijasi ši paroda. Lietuvai atgavus nepriklausomybę,...

„Niekieno žemė“

„Pačiame Europos viduryje yra toks plotelis, į kuri patekęs staiga pasijunti esąs visiškai kitame laike. Čia svarbiausia – aplinkos ir ją veikiančio laiko dramatiškumas.Mažoji Lietuva, Prūsų žemė, Karaliaučiaus kraštas, Kaliningrado sritis – greičiausiai nė vienas kitas kraštas savo istorijoje neturėjo tokios vardų įvairovės. Turbūt retas kuris kraštas matė savo gyvenime...

„Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje“

2022 m. vasario 24 d. imperialistinė Rusija, užpuolusi suverenią valstybę, tęsia kažkada pradėtą ukrainiečių naikinimą. Tautoms, nesiruošiančioms nusilenkti Kremliaus šovinistų brukamai vergystei, žadama surengti dar baisesnę būtį. Maskvos agresija apvertė pasaulį aukštyn kojomis, sulaužydama tariamos pusiausvyros supratimo standartus. Bandydama apsisaugoti, civilizacija brėžia naujas politines kryptis, praeityje ieškodama išminties ir tvirtybės....

„Sovietinė vizualinė propaganda Lietuvoje“ 

1940 m. birželio 15 d. įkandin Sovietų Sąjungos kariuomenės į Lietuvą ėmė plūsti tūkstančiai ideologinio ir biurokratinio okupantų aparato darbuotojų. Sovietų Sąjunga tęsė carinės Rusijos imperijos didžiarusiško šovinizmo politiką, kurios tikslas – niveliuoti pavergtų tautų tapatybę; tai dabartinės Rusijos propaganda vadina „denacifikacija“. Istoriniai faktai liudija, kad to buvo siekiama keliais...

„1951 m. trėmimo operacija „Ruduo“

1951-ųjų spalio 2 d. prasidėjo masinė Lietuvos gyventojų trėmimo operacija, kodiniu pavadinimu „Osenj“ („Ruduo“). Iki ir po šios operacijos, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais, buvo vykdomi ir mažesnio masto trėmimai. Visų šių trėmimų tikslas – kuo greičiau užbaigti prievartinę kolektyvizaciją ir silpninti kovojančių partizanų rėmėjų gretas.

„Pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas“

Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus muziejininkai, pažymėdami 70-ąsiais 1951 m. spalio 2 d. masinės Lietuvos gyventojų trėmimo operacijos, kodiniu pavadinimu „Osenj“ (liet. „Ruduo“) metines, parengė virtualią parodą. Prieš 70 m. kruopščiai suplanuotus trėmimus vykdė Sovietų Sąjungos represinės struktūros. Virtualią parodą sudaro 6 struktūrinės dalys: „Juos ištrėmė 1951 m....