Virtuali paroda

LIETUVOS VYRAI PRIEVARTINĖJE SSRS KARIUOMENĖJE

Antrajame pasauliniame kare, slopindama partizaninį karą Ukrainoje ir Lietuvoje, Rusijos kariuomenė vykdė užkariautų tautų terorą ir genocidą. Vyresniajai gyventojų kartai ši jėga gerai pažįstama. Penkiasdešimt metų trukusi okupacija Lietuvos šeimoms primetė prievartinę vyrų karo tarnybą.

LIETUVOS VYRAI PRIEVARTINĖJE SSRS KARIUOMENĖJE
Prievartinės karo tarnybos istorija
Svetimas pasaulis
Tarptautinė teisė ir okupantų įstatymai