„VLIK’ui 80 metų“

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK) 
1943 m. lapkričio 25 d. sudarytas bendras vyriausias rezistencijos centras ir vienintelė bei pati aukščiausia institucija tautos teisėm ginti, tautos vardu kalbėti krašte ir užsienyje ir rūpintis nepriklausomos Lietuvos atstatymu. (Lietuvių Enciklopedija, 34 t, 283 p.)

„Kersteno komitetas“

Kersteno komitetas (angl. Kersten Committee), Specialusis Baltijos valstybių užgrobimo ir prievartinio įjungimo į SSRS komunistų agresijos tyrimo komitetas. 1953 metais Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų Rūmų ir ALT pastangomis įsteigta institucija Baltijos šalių okupacijai tirti. Komitetą sudarė 7 nariai, pirmininkas – respublikonas Ch. J. Kerstenas. Komiteto tikslas buvo tirti Baltijos šalių okupaciją, vėliau – kitų SSRS užimtų valstybių padėtį, atskleisti SSRS...