Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK) 

1943 m. lapkričio 25 d. sudarytas bendras vyriausias rezistencijos centras ir vienintelė bei pati aukščiausia institucija tautos teisėm ginti, tautos vardu kalbėti krašte ir užsienyje ir rūpintis nepriklausomos Lietuvos atstatymu. (Lietuvių Enciklopedija, 34 t, 283 p.)