Ruduo - netektys

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

1951 m. trėmimo operacija „Ruduo“

Netektys

07_netektys_01

1951 m. tremtinių Arlauskų, Čiuladų, Zinkevičių, Perednių, Sokolnikų šeimų nariai lietuvių tremtinių laidotuvėse. Niursa, Čiajos r., Tomsko sr., 1953 m.

Iš LGGRTC

07_netektys_02

Artimieji prie 1951 m. tremtinio Jono Čiulados kapo Aukštutinės Niursos kapinėse. Čiajos r., Tomsko sr., 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

07_netektys_03

Lietuvių kapinės Aukštutinėje Niursoje. Čiajos r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

07_netektys_06

Upėje nuskendusių 1951 m. tremtinių Jono Eivos ir Karolio Grigonio laidotuvės. Prie karstų klūpo (iš kairės): Ona Gečiauskaitė, Leontina Eivienė, Jonas Palaima, Janina Gečiauskaitė, Jadvyga Bareikaitė Grigonienė, Motiejus Grigonis. Parabelės r., Tomsko sr., 1951 m.

Iš LGGRTC

07_netektys_05

1951 m. tremtinės Marijos Ignatavičienės laidotuvės. Prie karsto stovi artimieji (iš kairės): Izidorius Ignatavičius, Elena Ignatavičiūtė, Juozas Ignatavičius. Parabelės r., Tomsko sr., 1953 m.

Iš LGGRTC

07_netektys_04

1951 m. tremtinių Arlauskų šeimos nariai atsisveikina su tremtinyje gimusiu Petriuku Arlausku. Čiajos r., Tomsko sr., 1953 m. Fotografas 1951 m. tremtinys Jonas Čiulada.

Iš LGGRTC

07_netektys_07

Tremtinio namuose įrengtas altorėlis, skirtas Šv. Mišių aukojimui. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš LGGRTC

07_netektys_08

1951 m. tremtinės giedotojos. Sėdi (iš kairės): Magdalena Barštienė, Marija Urbonienė, Ona Laukaitienė, (?) Burbienė; stovi (iš kairės): pirma – Ona Jankauskienė (ištremta 1952 m.), antra – Jadvyga Urbonaitė, penkta – Magdalena Aldona Barštytė. Kargasoko r., Tomsko sr., XX a. 6 deš.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

07_netektys_09

Prie Obėje nuskendusio 1951 m. tremtinio Klemenso Kuzmicko kapo. Stovi (iš kairės): Sigitas Kuzmickas, Ona Kuzmickienė ir Pranas Kuzmickas. Vertikosas, Kargasoko r., Tomsko sr., 1952 m.

Iš LGGRTC

07_netektys_10

1951 m. tremtinės Serafinos Bartininkienės laidotuvės. Prie karsto kampo galvūgalyje stovi velionės sūnus Pranas Bartininkas. Kargasoko r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš LGGRTC

07_netektys_11

1951 m. tremtinės Aldonos Žemaitytės laidotuvės. Kargasoko r., Tomsko sr., 1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

07_netektys_12

Prie 1951 m. tremtinio Juozo Ranonio kapo stovi žmona Emilija su dukra Emilija. Rybinskas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš LGGRTC

07_netektys_13

Prie 1951 m. tremtinio Felikso Jašiškio kapo. Stovi (iš kairės antras): sūnus Jonas, dukra Feliksina, žmona Jadvyga. Chanžinovas, Tyretės r., Irkutsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

07_netektys_14

1951 m. tremtinės Stefos Kulikauskienės dukros laidotuvės. „Stalineco“ tarybinis ūkis, Užūro r., Krasnojarsko kr., 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

07_netektys_15

1951 m. tremtinio Simono Butkaus laidotuvės. „Stalineco“ tarybinis ūkis, Užūro r., Krasnojarsko kr., 1957 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

07_netektys_16

1951 m. tremtinės Domicelės Stoškuvienės laidotuvės. Igarka, Krasnojarsko kr., 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus