Ruduo - kasdienybė

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

1951 m. trėmimo operacija „Ruduo“

Tremties metų kasdienybė

05_kasdienybe_01

Kaimynai, atėję aplankyti tremtyje gimusios Jono ir Onos Čiuladų dukrelės Janinos. Iš kairės stovi: Fiodoras Davgeliuk su žmona ir sūnumis, Janina Arlauskienė su sūnumis Jonu ir Pranu, Jonas ir Aldona Čiulados, Antanas ir Janina Arlauskai su dukromis Onute ir Irute, Kazimieras ir Marytė Peredniai, Ona Čiuladienė su dukra Onute. Vosmaja, Čiajos r., Tomsko sr., 1957 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_02

1951 m. tremtiniai (iš kairės): Antanas Arlauskas, Kazimieras Perednis, Jonas Arlauskas ir Jonas Čiulada. Vosmaja, Čiajos r., Tomsko sr., 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_03

1951 m. tremtinių Čiuladų šeimos dovanota fotografija, kurioje įamžintos tremtinių ukrainiečių vestuvės. Vosmaja, Čiajos r., Tomsko sr., 1955 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_04

1951 m. tremtinių Jasnauskų, Malinauskų ir Dubonių šeimos prie namelio, kuriame visi gyveno. Komarovka, Asino r., Tomsko sr., 1955–1956 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_05

1951 m. tremtiniai. Pirmoje eilėje (iš kairės): Danutė Valerija Jusytė, Vytautas Bručas, Kęstutis Akelis, Algimantas Akelis, Kęstutis Malinauskas; antroje eilėje (iš kairės): Danutė Rapkevičiūtė, Adelė Lalaitė (ištremta 1952 m.), Povilas Malinauskas, Vida Bručaitė-Būdienė, Ona Akelienė, Jonas Jasnauskas, Aldona Rapkevičiūtė, neatpažintas, Antanas Rapkevičius. Komarovka, Asino r., Tomsko sr., 1952–1953 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_06

Komarovkos ir Kopylovo tremtiniai prie mokyklos, kurioje iš pradžių laikinai buvo apgyvendinti. Iš kairės pirma – Aldona Rapkevičiūtė, trečia – Vida Bručaitė, ketvirta – Juzė Dubonytė, penkta – Emilija Rapkevičienė, šešta (balta skarele) – Stefanija Jasnauskaitė, dešimtas – Stanislovas Bedalis. Visi išvardyti ištremti 1951 m. spalio mėn. Komarovka, Asino r., Tomsko sr., 1954 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_07

Skirtingais metais ištremtų lietuvių saviveiklininkų būrelis. Sėdi pirmoje eilėje (iš kairės): Algimantas Liepa, Ona Surdokaitė, Juozas Kaminskas; antroje eilėje (iš kairės): Vladas Antanavičius, Juozas Janulevičius, Algirdas Liudvinaitis, Antanas Kunigėlis; trečioje eilėje (iš kairės): Petronė Griškelytė, Benė Antanavičiūtė, Julija Matukynaitė, Česė Kočiūnaitė. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1955–1956 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_08

1951 m. tremtinės (iš kairės): Ona Urbonaitė, Aldona Rapkauskaitė, Ona Buškauskaitė, Zuzana Urbonaitė. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1954–1955 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_09

1951 m. tremtiniai (iš kairės): Stasys Kočiūnas, Aldona Kuncaitė, Albina Kuncaitė, Juozas Kunca. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1955 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_10

Iš kairės: Angelė Griškelytė, Lionė Ališauskaitė, Marytė Janulevičiūtė, Aldona Kuncaitė, Česė Kočiūnaitė. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1955–1956 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_11

1951 m. tremtinės Aldona Rapkauskaitė (kairėje) ir Benė Antanavičiūtė (dešinėje). Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1958 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_12

1951 m. tremtinys Jurgis Akelis (kairėje) ir Juozas Kaminskas (dešinėje). Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1957 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_13

Saviveiklininkų kolektyvų atranka į Tomsko meno saviveiklos festivalį. Scenoje antra iš kairės stovi 1951 m. tremtinė Petronėlė Janina Matukynaitė. Baturinas, Asino r., Tomsko sr., 1954 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_14

Saviveiklininkų kolektyvų atranka į Tomsko meno saviveiklos festivalį. Atrankoje dalyvavo 1951 m. lietuviai tremtiniai. Baturinas, Asino r., Tomsko sr., 1954 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_17

1951 m. tremtinė Konstancija Karčiauskaitė (Ručienė) siuvinėja rankdarbį. Nuotrauka daryta išvakarėse, prieš išvykstant į Lietuvą. Tomskas, Tomsko sr., 1958 m.

Iš LGGRTC

05_kasdienybe_15

Ištrauka iš 1951 m. tremtinio Ferdinando Algio Tamašiūno dienoraščio apie Šv. Velykas tremtyje. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1953 m. balandžio 5 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_16

Lietuviai tremtiniai švenčia Sekmines. Viduryje su skarele sėdi 1951 m. tremtinė Uršulė Ščiukienė, priekyje – anūkės Janina ir Rasa, virš jos dešiniau – marti Petrė Ščiukienė; viršuje antras iš kairės jos sūnus Juozas Ščiuka. Staroja Juginas, Kargasoko r., Tomsko sr., 1955 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Pagalvės užvalkalėliai, siuvinėti 1951 m. tremtinės Onos Čepienės (Stasiulevičiūtės). Tomskas, Tomsko sr., 1953–1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Užvalkalas pagalvei ir staltiesėlė, siuvinėti 1951 m. tremtinės Teofilės Stankevičienės (Stasiulevičiūtės). Tomskas, Tomsko sr., 1954–1958 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_20

Tremtinių vaikai. Su armonika sėdi 1951 m. tremtinys Jonas Gvazdauskas. Liubinas, Teguldeto r., Tomsko sr., 1958 m. Fotografas Petras Gvazdauskas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_21

Lietuvių tremtinių, gyvenančių Liubino gyvenvietėje, sambūris. Čia 1951 m. spalio mėn. buvo ištremta Juozo ir Elžbietos Gvazdauskų šeima. Teguldeto r., Tomsko sr., 1955 m. Fotografas Petras Gvazdauskas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_22a

1951 m. tremtinys, treneris Petras Valiušaitis, su taurę laimėjusia jo treniruojama komanda „Šachtior“. Čeremchovas, Irkutsko sr., apie 1958 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_22b

1951 m. tremtinys, treneris Petras Valiušaitis, su sportininkių komandomis. Čeremchovas, Irkutsko sr., XX a. 6 deš.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_22c

1951 m. tremtinio, trenerio Petro Valiušaičio treniruojamų krepšinio komandų laimėtos taurės. Čeremchovas, Irkutsko sr., 1955–1966 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_22d

1-ojo laipsnio diplomas, kuriuo apdovanotas treneris Petras Valiušaitis. Jo treniruojama moterų krepšinio rinktinė Irkutsko srities pirmenybėse laimėjo 1-ąją vietą. 1966 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_23

Tremtiniai lošia kauliukų loto. Sėdi (iš kairės): pirmas – Anatolij Agejev, ketvirtas – Juozas Braukyla, septintas – 1951 m. tremtinys Stasys Kieras. Charchatajus, Irkutsko sr., 1951–1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_24

1951 m. tremtiniai Petras Dimša su armonika ir Jonas Jašiškis (pirmas dešinėje). Chanžinovas, Tyretės r., Irkutsko sr., apie 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_25

1951 m. tremtinys Aleksandras Bagdonas žaidžia su lokiuku. Tagna, Ikėjaus r., Irkutsko sr., 1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_26

Lietuviai tremtiniai švenčia sėjos darbų pabaigą. Šventėje dalyvauja 1951 m. tremtinių Urnikių ir Butkų šeimos. Stalineco tarybinio ūkio trečias skyrius, Užūro r., Krasnojarsko kr., apie 1953 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_28

1951 m. tremtinys Jurgis Juozas Menkevičius (priekyje) su kolūkiečiu Ivanu Vorobjevu. Ilanskas, Ilansko r., Krasnojarsko kr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_29

1951 m. tremtinys Jurgis Juozas Menkevičius su seserimi Ona (viduryje) ir žmona plaukia valtimi per patvinusią Poimos upę. Ilanskas, Ilansko r., Krasnojarsko kr., 1953 m. rugsėjo 27 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_30

1951 m. tremtinys Jurgis Juozas Menkevičius (viduryje) su kolūkiečiais sėdi prie savo gyvenamojo namo. Ilanskas, Ilansko r., Krasnojarsko kr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_31

1951 m. tremtinės seserys Vidminė Veronika (kairėje) ir Janina Žibutė (dešinėje) Penkauskaitės. Karlovka, Ačinsko r., Krasnojarsko kr., 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

05_kasdienybe_32

Tremtinė Vidminė Veronika Penkauskaitė su tautiniais drabužiais. Karlovka, Ačinsko r., Krasnojarsko kr., 1954 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus