Ruduo - mokykla

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

1951 m. trėmimo operacija „Ruduo“

Sibiro mokykla

06_svietimas_01

Mokytojai ir mokiniai prie mokyklos pastato. Pirmoje eilėje (iš kairės): penkta – Augenija Jašelskytė; antroje eilėje (iš kairės): trečias – Justinas Jašelskis, penkta – Stanislava Jašelskytė; trečioje eilėje (iš kairės): pirma – Veronika Akavickaitė, antra – Birutė Guščiūtė, penktas – Pranas Akavickas. Jašelskių, Guščių, Akavickų šeimos ištremtos 1951 m. spalio mėn. Kosoi Ložokas, Šarypovo r., Krasnojarsko kr., 1953 m. rugsėjo mėn.

Iš LGGRTC

06_svietimas_03

1951 m. tremtinys Kęstutis Girdžius (paskutinėje eilėje iš kairės pirmas) su mokytojais ir bendraklasiais. Altatas, Nazarovo r., Krasnojarsko kr., 1957 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

06_svietimas_02

1951 m. tremtinė Michalina Stunžienė su dukra Leokadija Rima Stunžaite, vilkinčia mokykline uniforma. Jemeljanovas, Jemeljanovo r., Krasnojarsko kr., 1954 m.

Iš LGGRTC

06_svietimas_04a

Buretės septynmetės mokyklos administracijos pagyrimo raštas, išduotas 1951 m. tremtinei Vitalijai Andrišiūnaitei. Buretė, Kirovo r., Irkutsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

06_svietimas_04b

Padėka, skirta 1951 m. tremtinės, moksleivės Vitalijos Andrišiūnaitės motinai Emilijai. Joje Buretės septynmetės mokyklos administracija sveikina Emiliją Andrišiūnienę Spalio revoliucijos 40–ųjų metinių proga ir dėkoja už sėkmingą dukters mokymąsi. Buretė, Kirovo r., Irkutsko sr., 1957 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

06_svietimas_05a

Malinovkos septynmetės mokyklos išduotas liudijimas, skirtas 1951 m. tremtinei Marijonai Lisankaitei pradinės mokyklos baigimo proga. Tugano r., Tomsko sr., 1953 m. gegužės 29 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

06_svietimas_05b

Malinovkos septynmetės mokyklos žinių patikrinimo lentelė, išduota 1951 m. tremtinei Marijonai Lisankaitei septintos klasės baigimo proga. Tugano r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

06_svietimas_05d

Malinovkos septynmetės mokyklos parengta charakteristika, išduota 1951 m. tremtinei Marijonai Lisankaitei mokyklos baigimo proga. Tugano r., Tomsko sr., 1957 m. gegužės 25 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus