Ruduo - apie

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

1951 m. trėmimo operacija „Ruduo“

Apie parodą

Parodoje panaudota medžiaga iš

Lietuvos ypatingojo archyvo
Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus
LGGRTC Atminimo programų skyriaus

Literatūra

Sud. A. Juodvalkytė Suščenkienė Tremties ir kalinimo vietos (1995);
Lietuvos gyventojų genocidas 1950–1953. A–M, V tomas (2019);
Lietuvos gyventojų genocidas 1950–1953. N–Ž, V tomas (2020);

Parodą rengė

LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojai
Gerda Urbonienė, Ramunė Driaučiūnaitė, Milda Jarušaitienė, Aistė Tarabildienė

LGGRTC Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandras Nesvat

Parodos įvadinį tekstą pagal LGGRTC vyr. istoriko Andriaus Tumavičiaus straipsnį „Lietuvos gyventojų trėmimai „Osenj“ parengė Ramunė Driaučiūnaitė

Už dalykines konsultacijas dėkojame
LGGRTC Atminimo programų skyriaus vyresniajai istorikei
Birutei Panumienei

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus
2021 m.