Ruduo - Darbas

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

1951 m. trėmimo operacija „Ruduo“

Darbas tremtyje

04_darbas_irk_01

1951 m. tremtinių geležinkelio linijų tiesimo brigada. Iš kairės: Ona Pranciška Salinytė (Janušonienė), Ona Žilionytė, Marijona Elena Salinytė (Jarmalavičienė), Zita Birutė Pažereckaitė (Beržinskienė). Čeremchovo r., Irkutsko sr., 1955 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_irk_02

1951 m. tremtiniai Stasys Kieras (stovi prie traktoriaus) ir Vytas Baublys (traktoriuje). Charchatajus, Irkutsko r., Irkutsko sr., 1951–1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_irk_03

Tremtinys Stasys Kieras (dešinėje) su likimo draugu. Charchatajus, Irkutsko r., Irkutsko sr., 1951–1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_irk_04

Tremtinys Stasys Kieras vikšriniame traktoriuje. Charchatajus, Irkutsko r., Irkutsko sr., 1951–1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_irk_05

Tremtinys Stasys Kieras (ant stogo kairėje) su likimo draugais. Charchatajus, Irkutsko r., Irkutsko sr., 1951–1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_irk_06

Tremtinys Stasys Kieras (stovi už sunkvežimio durų) su likimo draugais. Charchatajus, Irkutsko r., Irkutsko sr., 1951–1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_irk_07

1951 m. tremtinė Genovaitė Zapalskytė (dešinėje) ir 1949 m. tremtinė Birutė Čelkytė (kairėje). Bolšoi Karlukas, Zalarių r., Irkutsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_irk_08

Tremtinės Birutė Čelkytė (kairėje) ir Genovaitė Zapalskytė (dešinėje). Bolšoi Karlukas, Zalarių r., Irkutsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_kra_01

1951 m. tremtinės (iš kairės) Irena Tamošaitytė, Zofija Ūksaitė ir Elena Leonavičiūtė. Nazarovo r., Krasnojarsko kr., 1955 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_kra_02

1951 m. tremtinių Prano ir Marijonos Ūksų šeima bulviakasio metu. Nazarovo r., Krasnojarsko kr., 1957 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_01

1951 m. tremtinys Jonas Čiulada. Vosmaja, Čiajos r., Tomsko sr., 1953 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_02

Tremtiniai ruošia medžius plukdymui Lesnaja miško ūkyje. Čiajos r., Tomsko sr., 1951–1957 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_03

Rąstų išvežimo darbai. Priekyje stovi Jonas Kloniūnas, už jo – Antanas Ranonis. Abu ištremti 1951 m. spalio mėn. Rybinskas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1953–1956 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_04

Pažyma, išduota 1951 m. tremtinei Onai Balčiūnienei. Informuojama, kad O. Balčiūnienei leidžiama gyventi Poludionovkos specialiojoje gyvenvietėje ir dirbti Čepajevo vardo kolūkyje. Pažymą pasirašė Aukštutinės Ketės rajono MGB viršininkas majoras Podopleev. Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1953 m. sausio 22 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_05a

Tremtinys Ferdinandas Algis Tamošiūnas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_05b

Ištrauka iš tremtinio Ferdinando Algio Tamošiūno dienoraščio. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1953 m. kovo 16 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1951 m. spalio 2 d. Ferdinandas Algis Tamošiūnas kartu su motina, broliu ir seserimi buvo ištremti į Kareliną, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr. 1958 m. šeima grįžo į Lietuvą.

Fragmentas iš Ferdinando Algio Tamošiūno dienoraščio, kuriame jis pildė darbo dienų apskaitos lentelę. Įrašai daryti 1954–1955 m. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_05e

Tremtinys Ferdinandas Algis Tamošiūnas prie kelio tiesimo technikos. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1953 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

Fragmentas iš tremtinio Ferdinando Algio Tamošiūno dienoraščio, kuriame jis pildė darbo dienų apskaitos lentelę. Įrašai daryti 1956–1957 m. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_11

Tremtinio Ferdinando Algio Tamošiūno piešinys „Su malkom“. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1951 m. balandžio 4 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_20

Tremtinio Ferdinando Algio Tamošiūno piešinys „Pakrovimas“. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1951 m. vasario 11 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_06

1951 m. tremtinės Danutė Stoškutė (kairėje) ir Elena Ignatavičiūtė (dešinėje) rankiniu pjūklu pjauna medį. Jurma, Parabelės r., Tomsko sr., 1952–1953 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_07

Tremtinė, miško kirtėja Elena Ignatavičiūtė. Jurma, Parabelės r., Tomsko sr., 1952–1953 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_08

Miško darbininkai 1951 m. tremtiniai Petras Kamarauskas ir Juozas Rimašauskas. Čebakas, Pyškino Troickojės r., Tomsko sr., 1951–1954 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_09

Liudijimas, išduotas 1951 m. tremtinei Albinai Kasparavičiūtei. Pažymima, kad A. Kasparavičiūtė išklausė Dešimtininkų kursus, išlaikė teorijos ir praktikos egzaminus, jai suteikta I kategorijos dešimtininko kvalifikacija. Liudijimą pasirašė Pyškino Troickojės miškų ūkio direktorius. Pyškino Troickojės r., Tomsko sr., 1953 m. liepos 7 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_10

1951 m. tremtinės Petronė Ščiukienė (kairėje) ir Birutė Stepanauskienė (dešinėje). Staroje Juginas, Kargasoko r., Tomsko sr., 1952 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_12

1951 m. tremtinės, tvarkančios geležinkelio bėgius miško kirtavietėje. Iš kairės: Dominyka Savukynienė, Eugenija Jurskienė, Veronika Buškauskaitė, Ona Urbonaitė, Stasė Keciorytė. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1954–1956 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_13

1951 m. tremtinys Alfonsas Gicevičius veža rąstus prie Didžiosios Juksos upės į žemutinį sandėlį. Bolšaja Juksa, Asino r., Tomsko sr., 1955 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_14

1951 m. tremtinys Jonas Stanislovas Daugėla valdo medžių tempimo gervę Asino miškų pramonės ūkio Bolšaja Juksa skyriaus aikštelėje. Asino r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_15

1951 m. tremtinės Veronika Buškauskaitė, Stasė Keciorytė ir Ona Urbonaitė. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1955 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_16

1951 m. tremtiniai Zuzana Urbonaitė ir Vitas Garvelis (dešinėje) su likimo draugu, 1952 m. tremtiniu Juozu Mockevičiumi. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1957 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_17

1951 m. tremtiniai: prisėdę priekyje – Vitas Vailionis ir Zuzana Urbonaitė; stovi (iš kairės): Stasys Klikūnas, Mykolas Melešius, Aldona Sketerytė, Jadvyga Buškevičiūtė. Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1956–1957 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_18

1951 m. tremtinės Zuzana Urbonaitė (kairėje) ir Elena Baliutytė (dešinėje). Tunguskij Boras, Asino r., Tomsko sr., 1957 m.

Iš LGGRTC

1951 m. tremtinės Domicelės Černiauskaitės atsiskaitymų knygelė. Kargasokas, Tomsko sr., 1960 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_22

1951 m. tremtinys Alfonsas Makauskas (priekyje pirmas iš kairės) dirba miško paruošų darbus prie rąstų stirtos. Sangalka, Kargasoko r., Tomsko sr., 1952 m.

Iš LGGRTC

04_darbas_23

Darbas Kujanovo miško paruošų ūkyje. Teguldeto r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_24

Tremtinių miško kirtėjų brigada Kujanovo miško paruošų ūkyje. Stovi ant rąstų (iš kairės): trečia – Apolonija Gvazdauskaitė, septinta – Danutė Bakaitė, vienuolikta – Apolonija Pašiškevičiūtė; stovi priekyje (iš kairės): Jadvyga Krikščiūnaitė, Adelė Čepulytė, Ona Rinkūnienė. Teguldeto r., Tomsko sr., 1956 m. Fotografas Petras Gvazdauskas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

1951 m. tremtinio Zigfrido Nekrošiaus atsiskaitymų knygelė. Teguldeto r., Tomsko sr., 1956 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_26

Kujanovo miškų pramonės ūkio kirtimo brigados darbininkai. Ant rąsto sėdi (iš kairės) ukrainietė Olia Pakaliuk ir Apolonija Gvazdauskaitė. Teguldeto r., Tomsko sr., 1957 m. Fotografas Petras Gvazdauskas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_27

Kujanovo miškų pramonės ūkio kirtimo brigados rūšiuotojai ir genėtojos. Pirmoje eilėje (iš kairės): antra – Danutė Bakaitė, jai už nugaros stovi Petras Gvazdauskas, šešta – Apolonija Gvazdauskaitė, septinta – Jadvyga Kriščiūnaitė, aštunta – Apolonija Pašiškevičiūtė, devinta – Ona Rinkūnienė, vienuolikta – Adelė Čepulytė. Teguldeto r., Tomsko sr., 1957 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_28

1951 m. tremtiniai. Stovi (iš kairės): Danutė Bakaitė, mašinistas Andrius Mačėnas, ukrainietė Olia Pakaliuk ir Apolonija Gvazdauskaitė. Teguldeto r., Tomsko sr., 1955 m. Fotografas Petras Gvazdauskas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_29

Kujanovo miškų pramonės ūkio Liubino skyriaus lauko sandėlio aikštelė. Teguldeto r., Tomsko sr., 1956 m. Fotografas Petras Gvazdauskas.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_30

Kujanovo miškų pramonės ūkio kirtimo brigados darbininkai žemutiniame lauko sandėlyje. Priekyje sėdi 1951 m. tremtinys Antanas Kulbis. Antroje eilėje iš kairės pirmas – 1951 m. tremtinys Jurgis Petrauskas. Teguldeto r., Tomsko sr., 1957 m.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus

04_darbas_31

Tremtinio Ferdinando Algio Tamošiūno piešinys „Tilto statyba“. Karelinas, Aukštutinės Ketės r., Tomsko sr., 1951 m. vasario 2 d.

Iš Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus