Piešiniai spaudoje

Eksponatai
…Propagandinių knygų viršeliai iliustruoja jų turinį: iškalbingas fašistinę svastiką užgožęs katalikiškas kryžius ar užuojautą ir pasipiktinimą keliantis „buržuazinių nacionalistų“ nušauto aktyvisto piešinys ir kt.