Kasdienybė

Eksponatai
…Tuometinė politinė sistema stengėsi apdovanoti jai lojalius, politinėms organizacijoms priklausančius, komunizmo statytojo pavyzdį rodančius asmenis. Tokiems „pirmūnams“ teikė ordinus, segė ženkliukus. Vieni gavėjai tokiomis dovanomis didžiavosi, kiti slėpė jas kišenėse ar stalčiuose.