Fotografijos

Eksponatai
…Ideologines nuotraukas kūrė komunistinės valdžios palankumo siekę fotografai. Tokios nuotraukos buvo naudojamos spaudoje, televizijoje ir mokyklų, įstaigų, gamyklų propagandinėse vietose. Sovietinėje žiniasklaidoje buvo nuolat publikuojami komunistų partijos lyderių portretai. Tai priklausė ir nuo besikeičiančios politinės situacijos: tam tikru metu visam laikui iš pirmųjų laikraščių puslapių ir žurnalų viršelių dingo Stalinas, Molotovas, Chruščiovas, tačiau Lenino, A. Sniečkaus portretai visada buvo ideologiškai priimtini. Pagrindinė tų viešų nuotraukų funkcija buvo konstruoti idealios, progresyvios sovietinės visuomenės iliuziją, ją kurti padėjo retušavimas ir montažai. Didžiuliai to meto žiniasklaidos tiražai užtikrino nuotraukų sklaidą ir sudarė galimybę norimai paveikti skaitytojo sąmonę. Žiūrint į sovietines nuotraukas iš laiko perspektyvos atsiskleidžia jose užfiksuotas idealizuoto gyvenimo absurdiškumas, tuometinės ideologijos ir estetikos klišės.