Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje

Prievartinės karo tarnybos istorija

SSRS kariuomenės tradicijų šaknys siekia carinės Rusijos laikus. 1795 m., po aneksijos, caro valdžia įvedė Lietuvoje katorgišką 25 metų (vėliau trumpesnę) rekrutų tarnybą. Kaimo ir miesto luomų rekrutų šeimoms tokia prievolė virto tikra tragedija. Rusijos caro kariuomenės tvarka pasižymėjo muštru, fizinių bausmių kareiviams taikymu. „Snukių daužymas“ buvo įprastinė kareivių valdymo forma.

main_menu_istorija
Imperijos laukuose
Tarp sugriautų namų sienų
Internacionalinės pagalbos
Laisvės vėjas