Pradžia

Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje

Prievartinės karo tarnybos istorija

Tarp sugriautų namų sienų

Po Lietuvos okupacijos ir aneksijos, 1940 m. rugpjūčio 30 d., vadinamoji Lietuvos SSR liaudies komisarų taryba Lietuvos kariuomenę pavadino Liaudies kariuomene ir faktiškai ją likvidavo. Karininkais ir kareiviais nepasitikėta, patriotiškai nusiteikę karininkai buvo areštuojami, uždaromi į kalėjimus, lagerius, kankinami, žudomi, mirė dėl nepakenčiamų kalinimo sąlygų. Daug jų bolševikai nužudė jau prasidėjus komunistinės Rusijos ir nacistinės Vokietijos karui.
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Okupuotos Lietuvos marionetinės valdžios atstovai, kitas „elitas“ tarp SSRS kariškių sužavėti stebi Raudonosios armijos koncertą Kauno sporto halėje. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas: „Prisiminimui iš Liepos 2-ros dienos „koncerto-ansamblio“ kuri mums suruošė raudonoji armija. Čia matomi pilna salė svečių ir šiaip visokių grupių ir ekskursijų jų tarpe kom jaunimas.“
Kaunas, 1940 m. liepos 2 d. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Okupantų raudonarmiečių koncertas Kauno sporto halėje. Kitoje nuotraukos pusėje įrašai: „Prisiminimui iš Liepos 2-ros dienos „koncerto“ ansamblio kurį mums suruošė Raudonoji Armija. Čia raudonosios armijos choras sekmingai išpildo savo programą. Aš trečioje eilėje antras iš dešinės Kauno sporto Halė“.
Kaunas, 1940 m. liepos 2 d. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
SSRS okupacinio režimo nužudyti Lietuvos Respublikos karininkai iš kairės į dešinę: kapitonas Kazys Abaravičius (Abaras) (mirė 1950 m. Taišeto lageryje), leitenantas Vladas Vaitkus (1941 m. sušaudytas), kapitonas Petras Daukšys (žuvo 1943 m. Lamos lageryje).
Lietuvos Respublika, XX a. 3 deš. vidurys. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
SSRS kareiviai kareivinėse prie lietuviško šūkio.
Pabradė, 1952 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Lietuviai SSRS kareiviai prie Stalino portreto ir lietuviško lozungo.
Vilnius, 1953 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Karo vadas („komandir“) su paaugliais „auklėtiniais“. Kartais našlaičiai ar beglobiai vaikai buvo imami auklėti į SSRS karinius dalinius.
Vieta nenustatyta, XX a. 4 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Lietuvos Respublikos karys saugo valstybę.
Lietuvos Respublika, XX a. 4 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
SSRS kariai fotostudijoje.
Vieta nenustatyta, XX a. 5 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
SSRS kareivio vinjetė su Vilniaus vaizdu fone.
Vilnius, 1955 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Lietuviai kariai SSRS kariuomenėje. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas.
Vieta nenustatyta, XX a. 5–6 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Lietuvių šeimos lanko savo vyrus, SSRS kareivius, Pabradės poligone.
Pabradė, 1955 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Elenos Matulionienės asmeninis archyvas
Lietuvis, SSRS karo kursantas, prie paminklo generolui Černiachovskiui.
Vilnius, XX a. 6–7 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas