Pradžia

Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje

Prievartinės karo tarnybos istorija

Laisvės vėjas

Lemiamą reikšmę Lietuvos vyrų priverstinei tarnybai okupaciniuose SSRS kariniuose daliniuose turėjo 1987 m. prasidėjęs lietuvių tautos Atgimimo sąjūdis.

Patriotiniai judėjimai – Lietuvos laisvės lyga, „Jaunoji Lietuva“, „Ženeva 49“ – mitinguose, demonstracijose, pareiškimuose, deklaracijose reikalavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, kėlė okupacinės Rusijos kariuomenės išvedimo iš Tėvynės būtinybę, pradėjo parašų rinkimo akciją prieš neteisėtą svetimos valstybės kariaunos buvimą, taip pat prieš tarptautinei teisei prieštaraujančią užkariautojų praktiką aneksuoto krašto vyrus prievarta imti į kariuomenę. Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, perėmęs šią iniciatyvą, surinko 1 mln. 650 tūkst. parašų. Lietuvos vyrai pradėjo dezertyruoti iš okupacinės kariuomenės ir slapstytis.

Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotos eitynės į Vilniaus Kalnų parke vykusį mitingą. Minimos Romo Kalantos susideginimo 17-osios metinės, lietuvių tremtis, protestuojama prieš besitęsiančią Lietuvos okupaciją, svetimos kariuomenės buvimą, priverstinę vyrų tarnybą joje.
Vilnius, 1989 m. gegužės 14 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotas mitingas Vilniaus Kalnų parke. Minimos Romo Kalantos susideginimo 17-osios metinės, lietuvių tremtis, protestuojama prieš besitęsiančią Lietuvos okupaciją, svetimos kariuomenės buvimą, priverstinę vyrų tarnybą joje.
Vilnius, 1989 m. gegužės 14 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotos eitynės į mitingą. Minimas Molotovo-Ribentropo nusikalstamas paktas, protestuojama prieš besitęsiančią Lietuvos okupaciją, bandymus ją įteisinti ir svetimą kariuomenę.
Vilnius, 1989 m. rugpjūčio 23 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotos eitynės. Protestuojama prieš besitęsiančią Lietuvos okupaciją, lietuvių priverstinį ėmimą į SSRS kariuomenę.
Vilnius, 1989 m. spalio 20 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotos eitynės. Protestuojama prieš besitęsiančią Lietuvos okupaciją, lietuvių priverstinį ėmimą į SSRS kariuomenę. Jaunuoliai neša transparantą: „Netarnausiu okupantų armijoje“.
Vilnius, 1989 m. spalio 20 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotas mitingas prie Respublikinės bibliotekos (dabar Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Protestuojama prieš besitęsiančią Lietuvos okupaciją, svetimą kariuomenę, vyrų priverstinę tarnybą, represijas.
Vilnius, 1990 m. balandžio 26 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuota SSRS karinių bilietų deginimo akcija prie Respublikinės bibliotekos (dabar Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Protestuojama prieš besitęsiančią Lietuvos okupaciją, svetimos kariuomenės buvimą, Lietuvos vyrų priverstinę tarnybą, represijas.
Vilnius, 1990 m. balandžio 26 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotame mitinge prie Respublikinės bibliotekos (dabar Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) deginama SSRS kareivio iškamša, protestuojama prieš okupacinę SSRS kariuomenę, priverstinę vyrų tarnybą, represijas.
Vilnius, 1990 m. balandžio 26 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotas mitingas prie Respublikinės bibliotekos (dabar Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Protestuojama prieš besitęsiančią Lietuvos okupaciją, svetimą kariuomenę, vyrų priverstinę tarnybą, represijas.
Vilnius, 1990 m. balandžio 26 d. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Lietuvos patriotinių partijų, judėjimų organizuotos eitynės. Protestuojama prieš bandymus įteisinti Lietuvos okupaciją, svetimos kariuomenės buvimą.
Vilnius, 1989–1990 m. Nuotraukos autorius Andrius Petrulevičius
A. Petrulevičiaus asmeninis archyvas
Buvusios SSRS kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos pradžia. Lietuvos vaikai su trispalvėmis išlydi kariuomenės koloną.
Zarasų r., 1992 m. kovo 3 d. Nuotraukos autorius Romas Jurgaitis
R. Jurgaičio asmeninis archyvas
Buvusios SSRS kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos pradžia. Pirmoji 36 karinių mašinų kolona, pajudėjusi iš Visorių karinio dalinio Molėtų plente.
Molėtų r., 1992 m. kovo 3 d. Nuotraukos autorius Romas Jurgaitis
R. Jurgaičio asmeninis archyvas
Buvusios SSRS kariuomenės išvykimas iš Visorių karinės bazės.
Vilnius, 1992 m. kovo 3 d. Nuotraukos autorius Romas Jurgaitis
R. Jurgaičio asmeninis archyvas