Pradžia

Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje

Prievartinės karo tarnybos istorija

Imperijos laukuose

Nuo 1950 m. Lietuvos šauktiniai, remiantis 1949 m. įstatymu, buvo imami į tarnybą trejiems metams, į laivyną – ketveriems. 1967 m. karinė prievolė sausumos daliniuose sutrumpinta iki dvejų, o jūrose – iki trejų metų. Lietuvos vyrai priverstinę tarnybą atlikdavo visose SSRS karinėse apygardose.

Lietuvos vyrai „tarnavo“ ir už imperijos sienų esančių satelitinių valstybių SSRS daliniuose: Lenkijoje, Rytų Vokietijoje, Čekoslovakijoje. Dalyvavo slopinant Vengrijos (1956 m.) ir Čekoslovakijos (1968 m.) revoliucijas.

Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Lietuvis kareivis Kazys Abromaitis, vilkintis nenustatytą uniformą, su čekoslovakų sukilėliu. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas: „1945 m. Birželio 11 d. Praga. Su miliamu savo draudu. Čekoslovaku. Mirtis vokiačiams grobikams“.
Čekoslovakija (dabar Čekija) (Praha), 1945 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Lietuvis kareivis Kazys Abromaitis, vilkintis nenustatytą uniformą. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas lietuviškais ir rusiškais žodžiais su nurodyta nuotraukos išsiuntimo vieta – Sibiru. Čekiškas įspaudas.
Čekoslovakija (dabar Čekija) (Praha), 1945 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Vilnijos krašto lenkas kareivis tarnyboje Tambovo lageriuose. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas lenkų kalba.
RSFSR (Tambovas), 1953 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Lietuvis Jonas su likimo draugais. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas motinai: „Atminčiai! Prisiminki, Mamyte, mane Armijoj tarnaujantį sūnų Joną!…”
Baltarusijos SSR (Pružanai), 1946 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Kareivis Jonas Griežė Arktikoje kartu su kitais kareiviais globodavo baltuosius lokiukus.
RSFSR (Naujosios Žemės sala), 1978–1980 m.
Nuotraukos autorius nenustatytas
Jono Griežės asmeninis archyvas
Kareivis Jonas Griežė su likimo draugais prieš futbolo rungtynes.
RSFSR (Naujosios Žemės sala), 1978–1980 m. vasara. Nuotraukos autorius nenustatytas
Jono Griežės asmeninis archyvas
SSRS kareiviai Naujosios Žemės saloje valo sniegą vasarą.
RSFSR (Naujoji žemė), 1978–1980 m. vasara. Nuotraukos autorius nenustatytas
Jono Griežės asmeninis archyvas
Kareivis Jonas Griežė (dešinėje) su likimo draugu ant radiolokacinių kareivinių pastato Arktikoje.
RSFSR (Naujoji Žemė), 1978–1980 m. vasara. Nuotraukos autorius nenustatytas
Jono Griežės asmeninis archyvas
Kareivis Jonas Griežė (centre su akiniais) su likimo draugais ant radiolokacinių kareivinių pastato Arktikoje.
RSFSR (Naujoji Žemė), 1978–1980 m. vasara. Nuotraukos autorius nenustatytas
Jono Griežės asmeninis archyvas
Kareivis Jonas Griežė (sėdi traktoriuje) su likimo draugais ir karininkų žmonomis Arktikoje.
RSFSR (Naujoji Žemė), 1971–1980 m. vasara. Nuotraukos autorius nenustatytas
Jono Griežės asmeninis archyvas
Lietuvis Konstantinas Nikitenka, SSRS oro pajėgų kareivis, Rytų Vokietijoje ant remontuojamo lėktuvo sparno.
VDR, 1987 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Konstantino Nikitenkos asmeninis archyvas
Lietuvis Konstantinas Nikitenka (stovi kairėje) su likimo draugais laisvalaikiu Rytų Vokietijoje.
VDR, 1987 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Konstantino Nikitenkos asmeninis archyvas
Lietuvis Konstantinas Nikitenka (sėdi pirmas kairėje), SSRS oro pajėgų kareivis, su likimo draugais ir karininku Rytų Vokietijoje.
VDR (Potsdamas), 1987 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Konstantino Nikitenkos asmeninis archyvas
Lietuvis Konstantinas Nikitenka (pirmas kairėje), SSRS oro pajėgų kareivis su likimo draugais laisvalaikiu.
VDR (Drezdenas), 1987 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Konstantino Nikitenkos asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Karinio laivyno jūreivis Juozas. Kitoje pusėje įrašas draugui: „Tegul ši mano menka nuotrauka primena Tau mane. Kad visiškai manęs neužmirštum retkarčiais pažvelk į ja“.
Okupuota Ukraina (Sevastopolis), 1953 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivis Algimantas su VRM uniforma (galimai tarnavo lagerių apsaugoje). Kitoje pusėje įrašas draugei.
Komijos ASSR (Vorkuta), 1957 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
SSRS karininkai, neurologinio kurso klausytojai, kartu su dėstytojais. Kitoje pusėje įrašas draugei.
Vieta nenustatyta, 1954 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivis Jonas Peikštenis tarnavo Čekoslovakijoje. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas tėvams.
Vilnius, 1952 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Vytas Miškinis, SSRS vidaus kariuomenės kareivis, Komijos lagerio apsaugoje.
Komijos ASSR, XX a. 6–7 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
istorija55aistorija55a
istorija55bistorija55b
istorija55cistorija55c
istorija55distorija55d
Rekruto Arvydo Rukšnaičio karinis bilietas.
1968–1970 m.
Tomo Rukšnaičio asmeninis archyvas