Praeitin
nueinančios
Tuskulėnų
apylinkės

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

LGGRTC

Turinys

PRAEITIN NUEINANČIOS
TUSKULĖNŲ APYLINKĖS

Virtuali paroda

Parodos sudarytojai:

Gintautas Terleckas,
Aleksandr Nesvat,
Elena Matulionienė,
Aistė Bajoriūnaitė,
Agnė Šniaukštaitė-Beinorienė

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2023 m.