Pradžia

Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje

Svetimas pasaulis – Namų ir laisvės ilgesys

Galerija

Įkalintas už kareivinių tvoros, gainiojamas svetimos kalbos riksmais, patiriantis nuolatinę prievartą kareivis atramos ieškojo prisimindamas namus. Nelaisvėje pajutęs tikrąją Tėvynės ir artimųjų meilės vertę, jis rašydavo laiškus ir su nekantrumu laukdavo atsakymų iš namų. Stiprybės ištverti atgrasią aplinką suteikdavo ir viltis sulaukti atostogų (kai kurie kareiviai jas gaudavo) ar namiškių ir draugų apsilankymai.

Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivio Česlovo nuotrauka su įrašu draugui: „Alfai Tegul šitas šešėlis primena tokį koks esu.“
RSFSR (Karelijos respublika, Sortavala), 1979 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Alfonso Somanavičiaus asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivio Alfonso nuotrauka su įrašu mylimajai: „Elvyra, jeigu vertas prisiminimo, tai prisimink“.
RSFSR (Kaliningradas), 1983 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Alfonso Somanavičiaus asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivio Algio nuotrauka su poetiniu įrašu draugei: „Jadzyte! Jei valandos liūdnos nuspręs likimą, / Ir sielą ilgėsis jaunystės dienų, / Tai šis paveikslas paliks atsiminimui, / Nuo kariško draugo jaunystės dienų”.
Vilnius, 1954 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivio Kęsto nuotrauka su įrašu namiškiams: „Kai sugrįšiu i namus / Tvarką padarysiu, / Anksti rytą jūs visus / kariškai vaikysiu.“
Vieta nenustatyta, 1968 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Lietuvis kareivis su likimo draugu iš Telšių. Kitoje pusėje – įrašas draugei lietuvių kalba, kai kurios raidės kirilica.
Okupuota Ukraina, XX a. 5–7 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivis Gediminas propagandiniame SSRS žemėlapyje ranka rodo savo miestą – Vilnių. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas tėvui.
Vieta nenustatyta, 1981 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivio Kazio su draugu nuotrauka. Kitoje pusėje įrašas draugei: „Šie kariški rūbai tegul primena mane“.
Okupuota Ukraina, 1962 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivio Stepono  nuotrauka. Kitoje pusėje įrašas pusbroliui Vladui: „Praeis jaunyste tartum sapnas nejusim kur pradingo ji Bet mūsų šios vargingos dienos liks mūms amžinai prisiminti“
RSFSR (Maskva), 1952 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Į namus sugrįžusio karo jūreivio nuotrauka.
Akmenė,1950. Nuotraukos autorius nenustatytas
Elenos Matulionienės asmeninis archyvas
Kareivis Arvydas Rukšnaitis SSRS kariuomenėje.
Okupuota Ukraina, 1968–1970 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Tomo Rukšnaičio asmeninis archyvas
ilgesys11ailgesys11a
ilgesys11bilgesys11b
ilgesys11cilgesys11c
ilgesys11dilgesys11d
ilgesys11eilgesys11e
Rekruto Arvydo Rukšnaičio kalendoriukas, kuriame žymėta kiekviena iškentėta kariuomenėje diena su suskaičiuotomis likusiomis nelaisvės dienomis.
1968–1970 m.
Tomo Rukšnaičio asmeninis archyvas