Parodoje panaudota medžiaga iš

Lietuvos ypatingojo archyvo
Lietuvos centrinio valstybės archyvo
S. Šilingo draugijos archyvo
Biržų muziejaus „Sėla“
Lietuvos nacionalinio muziejaus
Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus
privačių šeimų archyvų

Literatūra

1. A. Anušauskas. Teroras ir nusikaltimai žmoniškumui. Pirmoji sovietinė okupacija (2006)
2. A. Anušauskas Teroras. 1940–1958 m. (2012 m.);
3. V. Jakelaitis Hermanas Perelšteinas. Trys ištrėmimai ir gyvenimo prasmė (1994);
4. Sud. A. Juodvalkytė Suščenkienė Tremties ir kalinimo vietos (1995);
5. R. Kuprys Saugoti amžiams. Mūsų šeimos tremties istorija (2016);
6. Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941. A–Ž, I tomas (1999);
7. Lietuvos gyventojų trėmimai 1941, 1945–1952 m. Dokumentų rinkinys (1994);
8. M. Markevičius Tremties kelias (2006);
9. Sud. V. Rudienė Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje. 1940–1941 (2017)

Parodą rengė

LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus darbuotojai
Gerda Urbonienė, Ramunė Driaučiūnaitė, Milda Ramanauskaitė, Aistė Tarabildienė

LGGRTC Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandras Nesvat

Už dalykines konsultacijas dėkojame
LGGRTC Atminimo programų skyriaus vyresniesiems istorikams
Benui Navakauskui ir Birutei Panumienei

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus
2021 m.

Virtuali paroda
„PIRMASIS MASINIS LIETUVOS GYVENTOJŲ TRĖMIMAS“
1941 m. birželio 14–19 d.

LGGRTC
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

@ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2022