KGB sulaikyti užsienio žvalgybų agentai

„Amerikiečių ir anglų žvalgai, dirbę SSRS kaip diplomatai. Jie buvo demaskuoti vykstant šnipų Vinno ir Penkovskio teismo procesui“.

„Amerikiečių žvalgas-diplomatas Smitas ir jo įranga. Smitas buvo demaskuotas jam bandant nufotografuoti karinį objektą“.

„Amerikiečių šnipas R. Moroz nepateisino savo šeimininkų vilčių. Atėjo atgailaudamas ir duoda parodymus“.

„Amerikiečių agentas Agafonovas.
Išaiškintas ir sugautas greitai po to, kai buvo atsiųstas į SSRS teritoriją“.

„Japonų turistas-žvalgas Utikava ir jo įranga“.

„Anglų komersantas Vinnas, demaskuotas vykdant šnipinėjimą prieš SSRS (Vinnas taria paskutinį žodį teismo procese)“.

„Vokietis Mentsas Verneris, demaskuotas kaip amerikiečių žvalgybos agentas. Savo šeimininkų nurodymu jis bandė surinkti duomenis apie Sovietų armijos dalinius, dislokuotus Potsdame“.

„Reidono ir de Jacherio „turistinės“ kelionės maršrutas. Olandų turistai-šnipai Everetas Bertoldas Reidonas ir Lou de Jacheris, keliaudami po Ukrainos SSR, naudojosi kiekviena proga surinkti žvalgybinę informaciją. Jie fotografavo karinius objektus, bendraudami su sovietų piliečiais, bandė išgauti valstybines paslaptis“.

„Važiuojančių karinių automobilių kolonos fotografija, padaryta šnipo-turisto de Jacherio“.

„Turisto-šnipo Makkineno žvalgybos maršrutas“.

„Fotografijoje – šnipai Zontagas ir Naumanas duoda parodymus teisme“.

„Turistas iš Vokietijos Federacinės Respublikos Šafchauzeris. Atsiųstas į SSRS užsienio organizacijos NTS su antisovietine spauda. Fotografijoje – Šafchauzeris teisme“.

NTS (НТС) – Rusijos solidaristų Liaudies darbo sąjunga, Rusijos išeivijos organizacija, veikusi užsienyje. Pagrindinis tikslas – komunistų valdžios nuvertimas.

Antisovietinė spauda buvo paslėpta cigaretėse.

„Amerikiečių žvalgybos lėktuvas „U-2“. Vienas iš tokių lėktuvų, pilotuojamas Pauerso, 1960 m. įsiveržė į Sovietų Sąjungos teritoriją, bet buvo numuštas sovietų raketų Sverdlovsko rajone“.

„Lakūnas Pauersas šalia lėktuvo „U-2“ nuolaužų“.