KGB konfiskuoti agentų ginklai

„Prancūzų gamybos pistoletas-ruletė ir sulankstomas durklas“.

„Wadie“ modelio pistoletas ir rašiklių bei automatinių pieštukų pavidalo ginklai su įvairiais cheminiais preparatais užtaisytais šoviniais“.

„Pistoletas, pritvirtintas prie pirštinės viršutinės dalies. Tokiu ginklu imperialistų žvalgybos aprūpindavo savo agentus, nelegaliai kertančius sieną arba gavusius užduotį slapta patekti į saugomą objektą. Pistoletas suveikia trenkus strypeliu į pasieniečio ar ginkluoto apsaugininko krūtinę ar nugarą“.

„Panzerknacke“ – nedidelis vamzdis, odiniais dirželiais pritvirtintas prie dešinės rankos, paslepiamas rankovėje. Vamzdyje esantis reaktyvinis užtaisas iššaunamas sujungus paslėptus elektros baterijos laidus. Šovinys galėjo pramušti iki 30 mm storio plieninį šarvą. Buvo numatytas naudoti prieš šarvuotuose automobiliuose vykstančius asmenis.

„Specialus aparatas „Panzerknacke“, skirtas teroro aktui įvykdyti“.

„Begarsiai automatai ir pistoletai“.

„Iš sulaikytų šnipų atimti ginklai“.

Iš sulaikytų šnipų atimti ginklai, pinigai, įvairios šnipinėjimo priemonės.