Pradžia

Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje

Svetimas pasaulis – „Vyriškumo mokykla“

Galerija

Lietuvos sodžių, miestelių ir miestų jaunuoliai, įsukti į karo verpetus, patyrė skaudžių likimo išbandymų: vieni, pasirinkę partizanų dalią „savoje girioje“, guldė galvas nelygioje kovoje su Raudonosios armijos, NKVD ir kitomis divizijomis, kiti, prievarta tapę tos pačios Raudonosios armijos kariais, buvo nublokšti į visiškai svetimą pasaulį, apie kurį vyrai mažai ką buvo girdėję.

Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

Absurdo estetika, buitis

Lietuviai su draugais SSRS kariuomenėje laisvalaikiu. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas: „Linksmas sekmadienio pavakarys. Puikus valso aidas skamba Azaravo beržynėly“.
RSFSR (Kaluga), 1954 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas

Absurdo estetika, buitis

Lietuvis kareivis priverstinėje tarnyboje SSRS kariuomenėje.
Okupuota Latvija (Ventspilis), 1979–1981 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Albino Šimanausko asmeninis archyvas

Absurdo estetika, buitis

Poilsis SSRS kariuomenėje. Prie durų sėdi mokomojo pulko kursantas Algimantas.
RSFSR (Murmanskas), XX a. 7 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Laimos Dačiulytės asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

Absurdo estetika, buitis

Lietuviai su draugais SSRS kariuomenėje laisvalaikiu. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas: „Keturi linksmieji vyrukai išeiginės dienos popiety ties susprogstančiu beržynėliu.“
RSFSR (Kaluga), 1954 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

Absurdo estetika, buitis

Kareivis Julius su draugu prie propagandinių plakatų. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas mylimajai: „Jegu gryšiu aš iš karo lauko / Priglauski mane prie širdies / Jeigu žušiu ten kur mirtis laukia / Priglaus mane kapai kitos šalės“.
Okupuota Ukraina (Voluinės Naugardas), 1955 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

Absurdo estetika, buitis

Lietuviai Arvis ir Kęstas priverstinėje tarnyboje SSRS kariuomenėje. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas: „Gidai, Tegul ši foto Tau primins sunkius kareiviškus metus ir draugus su kuriais Tu juos praleidai“.
RSFSR (Kaliningrado sr., Mamonovas), 1981 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

Absurdo estetika, buitis

SSRS kareivio Lino šventinis Naujųjų metų atvirukas – fotografija – su poetiniu įrašu: „Prisiminimui! Palangėj prie baltų snaigulių / Tyliais žavingais žiemos vakarais, Tu prisiminki kareivio karčią dalią, / Tu prisimink mane su jais.“
Okupuota Ukraina (Voluinės Naugardas), 1952 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas

Absurdo estetika, buitis

Lietuvis Alfonsas priverstinės tarnybos SSRS kariuomenėje metu.
RSFSR (Kaliningradas), 1983 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Alfonso Somanavičiaus asmeninis archyvas

Absurdo estetika, buitis

Jaunas kareivis iš Lietuvos priverstiniame SSRS kariniame darbo batalione („strojbate“).
Vieta nenustatyta, XX a. 8–9 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Absurdo estetika, buitis

SSRS kariuomenės lietuvių ansamblis „Vaiduokliai“.
Vieta nenustatyta, XX a. 8–9 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas

Absurdo estetika, buitis

Nestatutinis išėjimas iš karinio dalinio („samavolkė“).
Okupuota Ukraina (Lvovas (dabar Lvivas), 1964 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas

Absurdo estetika, buitis

Lietuvis Gintautas (su draugais Aleksandru Matiuchinu iš Smolensko ir Aleksandru Mielnikovu iš Kalugos) Rukloje prie statomo prekybos centro darbo metu. Šiame kariniame darbo batalione plito vagystės. Karininkai vogė nuvargusių kareivių miegą (vertė kareivius dirbti po 18 val., kad gautų premijas) ir statybines medžiagas, kareiviai – kas pakliuvo po ranka, kad pavogę parduotų, nebadmiriautų, galėtų nusipirkti maisto. Nesugebantys vogti kareiviai iš šalia dislokuotų desantininkų valgyklos virėjų kaulydavo duonos.
Rukla, 1978 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Gintauto Terlecko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

Sulaužyti likimai

Kareivio Rimanto Kalvaičio, žuvusio Afganistano kare, laidotuvės.
Okupuota Lietuva, 1982 m. Nuotraukos autorius nenustatytas


SSRS karinio dalinio Afganistane vadovybės pranešimas Rimanto Kalvaičio tėvui apie žuvusį sūnų: „[…] vykdydamas karinę užduotį, būdamas ištikimas karinei priesaikai, ryžtingai ir didvyriškai kovodamas žuvo 1982 m. rugsėjo 12 dieną“.
Afganistanas, 1982 m.
Vyto Lukšio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

Sulaužyti likimai

Voldemaras Mičiulis su likimo draugu Afganistano kare.
Afganistanas, 1985–1987 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
 
Kauno Lenino rajono karinio komisaro pažyma Voldemaro Mačiulio tėvui, kad jo sūnus „[…] nuo 1985 m. balandžio iki 1987 m. birželio tarnavo Afganistano Demokratinėje Respublikoje. Tarnaudamas susirgo ir dėl ligos mirė.“
Kaunas, 1988 m.
Vyto Lukšio asmeninis archyvas

Sulaužyti likimai

Lietuvių tremtinių sūnus, paimtas į SSRS karinę tarnybą.
SSRS, XX a. 6–7 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas

Sulaužyti likimai

Jaunuolio Karpickio išleistuvės į SSRS kariuomenę. Verkia mama ir sesuo.
Prienai, 1954 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Sulaužyti likimai

Paminklas Afganistano kare žuvusiems kariams ir puskarininkiams iš Lietuvos. Paminklo autoriai: architektė Virginija Bakšienė ir skulptorius Antanas Kmieliauskas.
Vilnius, 2010 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Vyto Lukšio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

„Tautų draugystė“

Lietuvis kareivis su likimo draugais.
RSFSR (Maskva), 1977 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

„Tautų draugystė“

Lietuvis kareivis su draugu ukrainiečių šeimoje prie vaišių stalo.
Okupuota Ukraina, 1965 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas

„Tautų draugystė“

Lietuvis kareivis su likimo draugais prie valgyklos.
Vieta nežinoma, XX a. 8–9 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas

„Tautų draugystė“

Lietuvis kareivis su likimo draugais.
Vieta nežinoma, XX a. 8–9 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką

„Tautų draugystė“

Kareivis Jonas duoda karinę priesaiką prieš išsiuntimą į Afganistano karą.
Vieta nenustatyta, 1979 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus

Muštras

Kareivis Alfonsas su likimo draugais, ką tik paleistas iš „daboklės“.
RSFSR (Kaliningradas), 1983 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Alfonso Somanavičiaus asmeninis archyvas