Slide

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Virtuali paroda

Kersteno komitetas
Kersten Committee

Specialusis komitetas komunistinei agresijai ir prievartiniam inkorporavimui Baltijos Valstybių į Sovietų Sąjungą tyrinėti.

Select Committee to investigate communist aggression and the forced incorporation of the Baltic States into the USSR