Pradžia

Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje

Svetimas pasaulis – Pažiūrų transformacija

Video galerija

Pasakoja:
Jonas Griežė
Gaudentas Aukštikalnis
Andrius Tučkus

Video fragmentai
1/7 fragmentų
1
Dokumentinio filmo „Afganų sindromas“ fragmentas
Dokumentinio filmo „Afganų sindromas“ fragmentas
00:15
2
Gaudentas Aukštikalnis pasakoja
Gaudentas Aukštikalnis pasakoja
03:25
3
Gaudentas Aukštikalnis pasakoja
Gaudentas Aukštikalnis pasakoja
01:41
4
Jonas Griežė pasakoja
Jonas Griežė pasakoja
03:55
5
Jonas Griežė pasakoja
Jonas Griežė pasakoja
00:54
6
Andrius Tučkus pasakoja
Andrius Tučkus pasakoja
04:14
7
Andrius Tučkus pasakoja
Andrius Tučkus pasakoja
04:31
  1. Dokumentinio filmo „Afganų sindromas“ fragmentai apie lietuvių patirtas jausenas pasibaigus Afganistano karui (1979–1989). Zigmas Stankus vertina savo dalyvavimą kare. Filmo režisierius ir operatorius – Juozas Koreiva (Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas, 2013)
  2. Gaudento Aukštikalnio, 1973–1975 metais tarnavusio SSRS kariuomenės radiolokaciniame dalinyje Archangelske, prisiminimai. Vilnius, 2022 m. (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus)
  3. Gaudento Aukštikalnio, 1973–1975 metais tarnavusio SSRS kariuomenės radiolokaciniame dalinyje Archangelske, prisiminimai. Vilnius, 2022 m. (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus)
  4. Jono Griežės, 1978–1980 metais tarnavusio SSRS kariuomenės radiolokaciniame dalinyje Arktikoje (Naujojoje Žemėje), prisiminimai. Vilnius, 2022 m. (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus)
  5. Jono Griežės, 1978–1980 metais tarnavusio SSRS kariuomenės radiolokaciniame dalinyje Arktikoje (Naujojoje Žemėje), prisiminimai. Vilnius, 2022 m. (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus)
  6. Andriaus Tučkaus, 1977–1979 metais tarnavusio SSRS kariuomenės dalinyje Ukrainoje (Kryvoj Roge), prisiminimai. Vilnius, 2022 m. (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus)
  7. Andriaus Tučkaus, 1977–1979 metais tarnavusio SSRS kariuomenės dalinyje Ukrainoje (Kryvoj Roge), prisiminimai. Vilnius, 2022 m. (Okupacijų ir laisvės kovų muziejus)