Pradžia

Lietuvos vyrai prievartinėje SSRS kariuomenėje

Svetimas pasaulis – Propagandos veikiami

Galerija

Sena tiesa – priešas, turėdamas tikslą pavergti kitą tautą, neapsiriboja jos teritorijos užėmimu.
Kova tęsiama siekiant palaužti okupuotųjų dvasią…

Ypač svarbiomis rusinimo ir propagandinio poveikio institucijomis partija laikė mokyklas ir kariuomenę.

Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Lietuvio kareivio apdovanojimas prie išskleistos dalinio vėliavos. Kitoje nuotraukos pusėje dedikacinis įrašas su pulko vado parašu ir anspaudu.
Vieta nenustatyta, 1953 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivis Jonas SSRS kariuomenėje Arktikoje. Kitoje nuotraukos pusėje įrašas broliui su šeima.
Vieta nenustatyta, 1955 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
Paspauskite nuotrauką
Paspauskite nuotrauką
Kareivio D. J. Varakso apdovanojimas prie išskleistos dalinio vėliavos. Kitoje nuotraukos pusėje 16-osios lietuviškosios divizijos bataliono vado Volfo Vilenskio dedikacija.
Vieta nenustatyta, 1953 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Eugenijaus Peikštenio asmeninis archyvas
SSRS kareivis Afganistane šalia propagandinio stendo.
Afganistanas, 1979–1981 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Okupacijų ir laisvės kovų muziejus
Karinio parengimo pamoka mokykloje.
Okupuota Lietuva, XX a. 8–9 deš. Nuotraukos autorius nenustatytas
Raimundo Kaminsko asmeninis archyvas
Jonas Griežė SSRS kariuomenėje (viršutinės eilės viduryje), „Raudonajame kampelyje“ su likimo draugais.
RSFSR (Naujosios Žemės sala), 1978–1980 m. Nuotraukos autorius nenustatytas
Jono Griežės asmeninis archyvas