Žurnalas „Buitis“
Žurnalas „Kooperatininkas“
Žurnalas „Mokslas ir technika“
Žurnalas „Tarybinė moteris“
Žurnalas „Statyba ir architektūra“
Žurnalas „Sparnai“
Buitis
Žurnalas
„Buitis“

„Buitis“ – iliustruotas mėnesinis žurnalas, ėjęs nuo 1968 m. iki 1995 m. Vilniuje. Iki 1990 m. buvo Lietuvos buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos mėnesinis biuletenis. Analizavo kasdienines buities problemas, propagavo lietuvių papročius, tradicijas, amatus, aprangą, švenčių apeigas.
Tiražas: 1968 m. – 15 000 egz., 1988 m. – 87 500 egz.,
1995 m. – 2000 egz.

“Household”
Magazine

“Household” magazine was an illustrated monthly magazine, which was in circulation from 1968 to 1995 in Vilnius. It was a monthly bulletin of the Lithuanian Ministry of Domestic Services up until 1990. It analysed daily household issues, promoted Lithuanian customs, traditions, crafts, clothes and celebrations.
Circulation: 15,000 copies in 1968, 87,500 copies in 1988, 2,000 copies in 1995.

1969-08 01
1969 m. Nr. 8
1969-08 02
1969 m. Nr. 8
1970-01 01
1970 m. Nr. 1
1970-01 02
1970 m. Nr. 1
1970-02 01
1970 m. Nr. 2
1970-02 02
1970 m. Nr. 2
1970-03 01
1970 m. Nr. 3
1970-03 02
1970 m. Nr. 3
1970-03 03
1970 m. Nr. 3
1970-04 01
1970 m. Nr. 4
1970-08 01
1970 m. Nr. 8
1970-10 01
1970 m. Nr. 10
1970-10 02
1970 m. Nr. 10
1970-11 01
1970 m. Nr. 11
1970-12 01
1970 m. Nr. 12
1970-12 02
1970 m. Nr. 12
previous arrow
next arrow
Kooperatininkas
Žurnalas
„Kooperatininkas“

„Kooperatininkas“ – mėnesinis žurnalas, ėjęs nuo 1963 m. iki 1995 m. Vilniuje. 1963–1990 m. buvo leidžiamas kaip Lietkoopsąjungos informacinis leidinys. Rašė vartotojų kooperacijos įstaigų veiklos, prekybos organizavimo, prekybininkų darbo ir gyvenimo temomis.
Tiražas: 1963 m. – 10 000 egz., 1989 m. – 59 200 egz.,
1993 m. – 5500 egz., 1995 m. – 1000 egz.

“Cooperator”
Magazine

“Cooperator” magazine was an illustrated monthly magazine in circulation from 1963 to 1995 in Vilnius. It was released as an informative publication of the Lithuanian Cooperative Union from 1963 to 1990. The topics included the activities of the consumer cooperation institutions, trade, work and life of tradespeople.
Circulation: 10,000 copies in 1963, 59,200 copies in 1989, 5,500 copies in 1993, 1,000 copies in 1995.

1969-02 01
1969 m. Nr. 2
1969-08 02
1969 m. Nr. 2
1969-02 03
1969 m. Nr. 2
1969-04 01
1969 m. Nr. 4
1969-04 02
1969 m. Nr. 4
1969-04 03
1969 m. Nr. 4
1969-04 04
1969 m. Nr. 4
1969-06 01
1969 m. Nr. 6
1969-07 01
1969 m. Nr. 7
1969-07 02
1969 m. Nr. 7
1969-07 03
1969 m. Nr. 7
1969-09 01
1969 m. Nr. 9
1969-09 02
1969 m. Nr. 9
previous arrow
next arrow
Mokslas ir technika
„Mokslas ir technika“
Žurnalas

„Mokslas ir technika“ – Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs 1959–1962 m. Kaune, 1962–2016 m. Vilniuje. Rašė apie įvairių ūkio sričių problemas, pristatė Lietuvos ir pasaulio mokslo, technikos, kompiuterijos, ryšių, transporto, energetikos, verslo ir kitas naujienas.
Tiražas: 1959 m. – 4000 egz., 1981 m. – 35 100 egz.,
2008 m. – 2400 egz.

“Science and Technology”
Magazine

“Science and Technology” magazine was a monthly illustrated magazine, released by the Lithuanian Academy of Sciences and the Lithuanian Union of Engineers in 1959-1962 in Kaunas and in 1962–2016 in Vilnius. It wrote about various economic issues and introduced the news of science, technology, computers, communications, transport, energy, business, etc. in Lithuania and the world.
Circulation: 4,000 copies in 1959, 35,100 copies in 1981, 2,400 copies in 2008.

1960-01 01
1960 m. Nr. 1
1960-01 02
1960 m. Nr. 1
1960-04 01
1960 m. Nr. 4
1960-04 02
1960 m. Nr. 4
1963-01 01
1963 m. Nr. 1
1963-01 02
1963 m. Nr. 1
1963-01 03
1963 m. Nr. 1
1963-02 01
1963 m. Nr. 2
1963-03 01
1963 m. Nr. 3
1963-04 01
1963 m. Nr. 4
1963-04 02
1963 m. Nr. 4
1963-06 01
1963 m. Nr. 6
1965-06 01
1965 m. Nr. 6
1965-06 02
1965 m. Nr. 6
1965-07 01
1965 m. Nr. 7
1965-08 01
1965 m. Nr. 8
1965-08 02
1965 m. Nr. 8
1965-08 03
1965 m. Nr. 8
1979-07 01
1979 m. Nr. 1
1979-07 02
1979 m. Nr. 7
1979-07 03
1979 m. Nr. 7
1988-01 01
1988 m. Nr. 1
1988-01 02
1988 m. Nr. 1
1988-01 03
1988 m. Nr. 1
1988-02 01
1988 m. Nr. 2
1988-02 02
1988 m. Nr. 2
1988-03 01
1988 m. Nr. 3
1988-09 01
1988 m. Nr. 9
1988-09 02
1988 m. Nr. 9
1988-09 03
1988 m. Nr. 9
1988-09 04
1988 m. Nr. 9
previous arrow
next arrow
Tarybinė moteris
Žurnalas
„Tarybinė moteris“

Žurnalas „Tarybinė moteris“ ėjo nuo 1952 m. iki 1989 m. Vilniuje. LKP CK laikraščių ir žurnalų leidykla politinį-visuomeninį ir literatūrinį žurnalą leido lietuvių ir lenkų kalbomis. Žurnale buvo rašoma apie moters vaidmenį ideologizuotoje komunistinėje visuomenėje, apie moters problemas šiuolaikinėje šeimoje, apie iškilias asmenybes, literatūrą, sveikatą, madą, laisvalaikį, buitį ir kitus dalykus.
Tiražas: 1962 m. – 180 000 egz., 1981 m. – 450 400 egz., 1989 m. – 570 500 egz.

“Soviet Woman”
Magazine

“Soviet Woman” magazine was in circulation from 1952 to 1989 in Vilnius. The printing house of newspapers and magazines of the Central Committee of the LCP published this political-social and literary magazine in Lithuanian and Polish languages. The magazine wrote about a woman’s role in the ideologized communist society, her problems in the family, prevailing at that time, prominent figures, literature, health, fashion, leisure, household issues and other topics.
Circulation: 180,000 copies in 1962, 450,400 copies in 1981, 570,500 copies in 1989.

1955-07 01
1955 m. Nr. 7
1955-10 01
1955 m. Nr. 10
1955-11 01
1955 m. Nr. 11
1956-01 01
1956 m. Nr. 1
1956-02 01
1956 m. Nr. 2
1956-03 01
1956 m. Nr. 3
1958-02 01
1958 m. Nr. 2
1958-04 01
1958 m. Nr. 4
1958-10 01
1958 m. Nr. 10
previous arrow
next arrow
Statyba ir architektura
Žurnalas
„Statyba ir architektūra“

Žurnalas „Statyba ir architektūra“ pradėjo eiti nuo 1957 m. Vilniuje. 1957 m. pirmieji du numeriai išėjo pavadinimu „Techninis biuletenis“, nuo trečio numerio vadinosi „Statyba ir architektūra“. Iki 1990 m. nr. 4 . žurnalas ėjo kaip Lietuvos SSR valstybinio statybos reikalų komiteto, Statybos ir statybinių medžiagų pramonės darbininkų profsąjungos Lietuvos respublikinio komiteto mėnesinis mokslinis-teorinis ir gamybinis-techninis leidinys. Žurnale buvo rašoma apie ideologizuotos komunistinės visuomenės tikslus ir planus, apie architektūrą, statybą, butus, namus, sodybas, gyvenvietes ir kitus dalykus. Tiražas: 1957 m. – 1000 egz., 1987 m. – 13 000 egz.

“Construction and Architecture”
Magazine

“Construction and Architecture” magazine was launched in 1957 in Vilnius. The first two issues of 1957 were released under the title “Technical Bulletin”, later on, switching to “Construction and Architecture” magazine as of the third issue. Up until issue No. 4 of 1990, the magazine was published as a monthly scientific-theoretical and production-technical publication, released by the Workers' Trade Union of Lithuanian Construction and Building Materials Industry Committee under the State Construction Affairs Committee of the Lithuanian SSR. The magazine featured the objectives and plans of the ideological communist society, architecture, construction, apartments, houses, homesteads, settlements and other topics.
Circulation: 1,000 copies in 1957, 13,000 copies in 1987.

1979-01 01
1979 m. Nr. 1
1979-01 02
1979 m. Nr. 1
1979-02 01
1979 m. Nr. 2
1979-03 01
1979 m. Nr. 3
1979-04 01
1979 m. Nr. 4
1979-04 02
1979 m. Nr. 4
1979-05 01
1979 m. Nr. 5
1979-06 01
1979 m. Nr. 6
1979-06 02
1979 m. Nr. 6
1979-07 01
1979 m. Nr. 7
1979-08 01
1979 m. Nr. 8
1979-09 01
1979 m. Nr. 9
1979-10 01
1979 m. Nr. 10
1981-01 01
1981 m. Nr. 1
1981-03 01
1981 m. Nr. 3
1981-04 01
1981 m. Nr. 4
1981-05 01
1981 m. Nr. 5
1982-04 01
1982 m. Nr. 4
1982-06 01
1982 m. Nr. 6
1982-06 02
1982 m. Nr. 6
1984-01 01
1984 m. Nr. 1
1984-01 02
1984 m. Nr. 1
previous arrow
next arrow
Sparnai
Žurnalas
„Sparnai“

Žurnalas „Sparnai“ ėjo nuo 1969 iki 1990 m. Siekdama plačiau skleisti sukauptą patirtį, LSSR aviacijos sporto federacija 1968 m. gruodžio mėn. išleido vienkartinį informacinį 64 puslapių leidinį „Sparnai“.

Jame rašyta apie aviacijos sporto plėtrą, aviacijos istoriją, klubų ir būrelių veiklą, sporto varžybas. Leidinys „Sparnai“ išleistas 30 000 tiražu ir greitai išplatintas. Paskatinta sėkmės, LSSR aviacijos sporto federacija ėmėsi iniciatyvos leisti leidinį „Sparnai“ keturis kartus per metus.

Žurnale buvo siekiama pateikti naujienas iš aviacijos sporto klubų gyvenimo, varžybų, rekomendacijas modeliuotojams, aviacijos ir kosmoso naujoves ir daug aktualios informacijos sportininkams. Žurnale atsirado nuolatiniai skyriai sklandytojams, parašiutininkams, aviamodeliuotojams. Kuriuose pateikiami teoriniai klausimai, perteikiamas sporto meistrų patyrimas, metodika, naujų konstrukcijų aprašymai.
Tiražas: 1969–1970 m. – 7 500 egz., 1971–1977 m. –
nuo 36 000 iki 40 000 egz., 1978–1982 m. – nuo 37 000 iki 39 000 egz., 1983–1989 m. – nuo 18 000 iki 23 000 egz.

Sparnai
“Wings”
Magazine

“Wings” magazine circulated from 1969 to 1990. Seeking to share its experience, the LSSR Aviation Sports Federation released a one-time 64-page information publication “Wings” in December 1968.
It featured topics on the development of aviation sport, aviation history, clubs, fellowships, and sporting events. Released in a circulation of 30,000 copies, “Wings” magazine was quickly distributed. Encouraged by the success, the LSSR Aviation Sports Federation took the initiative to publish “Wings” magazine as a quarterly publication.
The purpose of the magazine was to share the news from the life of aviation sports clubs, competitions, recommendations for model builders, aviation and space innovations, and an abundance of relevant information for athletes. The magazine featured regular columns for gliders, parachutists and model aircraft builders with various theories, experience of sport experts, methodology and new construction descriptions.
Circulation: 7,500 copies in 1969-1970, from 36,000 to 40,000 copies in 1971-1977, from 37,000 to 39,000 copies in 1978-1982, from 18,000 to 23,000 copies in 1983-1989.

1969
„Sparnai“, 1969 m.
1969-02 01
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 2
1969-02 01
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 2
1969-03 01
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 3
1969-03 02
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 3
1969-03 03
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 3
1969-03 04
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 3
1969-04 01
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 4
1969-04 02
„Sparnai“, 1969 m. Nr. 4
1970-01 01
„Sparnai“, 1970 m. Nr. 1
1970-02 01
„Sparnai“, 1970 m. Nr. 2
1970-02 02
„Sparnai“, 1970 m. Nr. 2
1970-03 01
„Sparnai“, 1970 m. Nr. 3
1971-01 01
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 1
1971-01 02
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 1
1971-01 03
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 1
1971-02 01
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 2
1971-03 01
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 3
1971-03 02
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 3
1971-04 01
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 4
1971-04 02
„Sparnai“, 1971 m. Nr. 4
1972-04 01
„Sparnai“, 1972 m. Nr. 4
1972-04 02
„Sparnai“, 1972 m. Nr. 4
1972-01 01
„Sparnai“, 1972 m. Nr. 1
1973-01 01
„Sparnai“, 1973 m. Nr. 1
1973-01 02
„Sparnai“, 1973 m. Nr. 1
1973-03 01
„Sparnai“, 1973 m. Nr. 3
1974-02 01
„Sparnai“, 1974 m. Nr. 2
1974-04 01
„Sparnai“, 1974 m. Nr. 4
1975-01 01
„Sparnai“, 1975 m. Nr. 1
1975-02 01
„Sparnai“, 1975 m. Nr. 2
1982-03 01
„Sparnai“, 1982 m. Nr. 3
1983-03 01
„Sparnai“, 1983 m. Nr. 3
1985-01 01
„Sparnai“, 1985 m. Nr. 1
1986-03 01
„Sparnai“, 1986 m. Nr. 3
1988-02 01
„Sparnai“, 1988 m. Nr. 2
1988-02 02
„Sparnai“, 1988 m. Nr. 2
previous arrow
next arrow